Palvelut

FysioJärviseutu Oy tuottaa monipuolisia fysioterapiapalveluita, joihin henkilökunnallamme on erikoisosaamista. Fysioterapian lisäksi tarjoamme lymfa-, allas-, uro- ja psykofyysistä terapiaa sekä akupunktiohoitoja.

Pääyhteistyökumppaneina ovat KELA,  Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ja useat vakuutusyhtiöt. Toteutamme Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita fysio- ja allasterapiassa. Fysioterapia- ja allasterapiapalveluita tarjoamme lääkärin lähetteellä tai ilman. Kysy rohkeasti lisään asiantuntijafysioterapeuteiltamme.

Tuki-ja liikuntaelinten (TULE) fysioterapia

Fysioterapiassa tuemme ja autamme sinua kohti parempaa toimintakykyä, jolloin arjen toiminnot vahvistuvat, kivut lievittyvät ja voimavarat lisääntyvät. Asiantunijafysioterapeuttimme kanssa kartoitetaan sinun nykytilanne ja suunnitellaan tavoitteet sinun toiveiden ja tarpeiden pohjalta, huomioiden sinun elämäntilanne ja voimavarat. Asiantuntijafysioterapeuteillamme on käytössä eri fysioterapiamenetelmiä, jotka valitaan sinulle yksilöllisesti. Toimintakyvyn vahvistamiseksi ja kipujen lievittämiseksi laadimme sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman. Nivelten mobilisoinnit sekä pehmytkudoskäsittelyt auttavat lievittämään lihasjännitystä ja liikehäiriöitä, kuten fascia- ja fasciarautakäsittelyt sekä hieronta. Lisäksi kipujen lievittämisessä käytämme sähkökipuhoitoja, cryonic-huippukylmää ja lämpöhoitoja. Fysioterapiamatka on kohti sinun hyvinvointiasi, mikä vahvistaa sinun toimintakykyäsi. Olemme mukana tukemassa sinun matkallasi ja kannustamassa kohti sinun tavoitteitasi ja toiveitasi. Lähde mukaan matkalle. 

TULE-vaivat aiheuttavat edelleen suurimman osan länsimaisista terveysmenoista. Tules-fysioterapia on kehittynyt viime aikoina paljon. Tällä hetkellä fysioterapia ja harjoittelu ovat tutkitusti vaihtoehto ortopedialle. Viime aikoina on ymmärretty, että vain 10% TULE-kivuista saadaan lääketieteellinen diagnoosi.

Kipumekanismi jaetaan periferiasta johtuviin nosiseptiivisiin ja neurogeenisiin kipuihin. Nosiseptiiviset kivut jaetaan mekaanisiin, tulehduksellisiin ja iskeemisiin kipuihin. Neurogeeninen kipu jaetaan perifeeriseen neurogeeniseen kipuun ja sentraaliseen sensitisaatioon. Neurogeeniset kivut ovat lääketieteellisä diagnooseja kuuluvat n.10% TULES-vaivoista.

Fysioterapian mahdollisuudet TULES-vaivoissa: 90% TULES-vaivoista ovat epäspesifejä, jolloin kipumekanismit ovat mekaanisia, tulehduksellisia tai iskeemisiä. Mekaanisissa kivuissa on yleensä liikerajoitus ongelmana, jota voidaan hoitaa manuaalisin tekniikoin (nivelmobilisaatio- manipulaatio, fasciamobilisaatio tai hieronta). Tulehduksillisa TULE-kipuja voidaan hoitaa teippauksilla, kevyellä liikuttelulla, kylmällä, sähköllä tai akupunktiolla. Iskeemiseen kipuun joka on pääsääntöinen kipumekanismi liikekontrollihäiriöissä harjoitteluterapia tärkein fysioterapiamenetelmä.

Tämän päivän ihminen istuu paljon. Tästä syystä hän käyttää pääsääntöisesti pitkittäistä eli vertikaalista lihasketjua. Liikkeessä kuitenkin spiraalilihasketjun pitäisi huolehtia vartalon hallinnasta. Tämän ketjun harjoittelu on tärkeää.

 • Juha Latvala, 040 5965188 - OMT-fysioterapeutti, Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus, akupunktio, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, Urheiluhieroja
 • Jaana Lintu, 0400 231616 - fysioterapeutti, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, akupunktio 
 • Eija Höri, 040 5372332 - fysioterapeutti, geriatrinen fysioterapia , Lähihoitaja
 • Katariina Latvala, 040 5929849 - Akupunktio, Lantionpohjan ja erkauman kuntoutus, Urheiluhieroja
Tuki-ja liikuntaelinten (TULE) fysioterapia

Työfysioterapia

Verohallinto on 1.1.2021 alkaen päivittänyt työsuhde-etujen ohjeistusta verotuksessa. Uudessa ohjeessa Verohallinto ei enää edellytä työnantajan järjestämältä fysioterapialta lääkärin lähetettä. Edun verovapauden edellytyksenä ei myöskään ole se, saako työnantaja hoidosta Kelalta korvauksia vai ei. Ohjeen mukaan työantaja voi järjestää vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon kuuluvan fysioterapian esimerkiksi hankkimalla palvelun palveluntarjoajalta, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen. 

Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija, jonka työssä on keskeistä työn ja työympäristön kehittäminen terveyttä tukevaksi. Lisäksi hän suunnittelee ja toteuttaa työpaikan mukauttamisratkaisuja yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn. Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä työfysioterapian ja ergonomian asiantuntijana.

Keskeisiä työfysioterapeutin tehtäviä ovat

 • työpaikan työtilojen, työmenetelmien ja työvälineiden kehittäminen ergonomiaa soveltaen
 • työn fyysisen kuormittavuuden ja sen terveydellisen merkityksen arviointi
 • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen
 • työterveyshuollon moniammatillisiin kuntoutusprosesseihin osallistuminen työterveysyhteistyössä asiakasyritysten kanssa.

Työpaikoilla työfysioterapeuttien toiminta perustuu pääasiassa työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyshoitajat ja -lääkärit) tarveharkintaan. Työfysioterapeutit osallistuvat  työpaikan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja siihen liittyvien ryhmien ohjaukseen. He voivat osallistua muun muassa työpaikkakäynneille, tehdä fyysiseen toimintakykyyn  liittyviä terveystarkastuksia ja ottaa asiakkaita yksilövastaanotolle työterveyshoitajan tai -lääkärin tarveharkinnan perusteella. Yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa työantajan edustajan kanssa kartoitetaan työntekijän fyysiseen työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä etsitään niihin ratkaisuja. Työfysioterapeutit antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa sekä liikunnan  vaikutuksista erilaisten sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

 • Juha Latvala, 040 5965188 - Työfysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti, akupunktio, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus, Urheiluhieroja
Työfysioterapia

Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus

Tänään tiedetään:

 • Selän MRI ennustaa selkäkivun kroonistumisen riskiä n. 1 % todennäköisyydellä
 • Aivojen MRI ennustaa subakuutin selkäkivun kroonistumisen riskiä n. 85 % todennäköisyydellä
 • Kipukokemus on aina 100% aivoissa
 • Lääkehoidon teho pitkäaikaisessa (ei-syöpä)kivussa on varsin vaatimaton

Kroonisen kivun hoitaminen:

 • Keskeisiä lääkkeettömiä hoitoja ovat liikunta, terapeuttinen harjoittelu, kognitiivis-behavioraalinen terapia (oppia ottamaan kipu haltuun), kylmä- ja lämpöhoito sekä TNS.
 • Juha Latvala, 040 5965188 - Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus, Työfysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti, akupunktio, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, Urheiluhieroja
 • Vuoden koulutuskokonaisuus antaa kipupotilaiden kanssa työskenteleville fysioterapeuteille laaja-alaista tietoa ja kliinistä osaamista. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen fysioterapeuttitoimikunnan kanssa. 
Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus

Aikuisten neurologinen kuntoutus

Aikuisten neurologisessa fysioterapiassa tuetaan kuntoutujan toimintakykyä ja arjen toimintoja. Fysioterapia pohjautuu asiakkaan toimintakyvyn ja -rajoitteiden laajaan arviointiin, minkä pohjalta kuntoutuksen tavoitteet muodostuvat yhdessä kuntoutujan kanssa. Yhteistyö omaisten ja mahdollisten muiden terapeuttien kanssa on tärkeää. Aikuisten neurologinen fysioterapia suunnitellaan tarkoituksenmukaisin menetelmin ja tavoitteellisesti huomioiden kuntoutujan fyysiset ja psyykkiset lähtökohdat. Aikuisten neurologinen fysioterapia edistää kuntoutujan arjen toimintoja, fyysistä kestävyyttä ja henkistä hyvinvointia. Kivun kuntoutukseen on monia mahdollisuuksia kuten manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu, huippukylmä ja sähkökipuhoidot. Fysioterapiassa arvioidaan apuvälineiden tarvetta, seurataan niiden toimivuutta ja ohjataan niiden käyttöä. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa on mahdollista liikuntakokeiluihin, mitkä edistävät kuntoutujan osallistuvuutta ja auttavat tutustumaan harrastuksiin.

 • Jaana Lintu, 0400 231616 - fysioterapeutti, aikuisten neurologinen fysioterapia
 • Eija Höri, 040 5372332 - fysioterapeutti, geriatrinen fysioterapia, Lähihoitaja
Aikuisten neurologinen kuntoutus

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapiassa tuetaan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Fysioterapialla pyritään vaikuttamaan lapsen ja nuoren kehitykseen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oli sitten kyseessä viivästynyt motorinen kehitys, kehitysvamma, liikuntavamma, ryhtiongelmat tai kivut. Tärkeä osa lasten ja nuorten kuntoutuksessa on yhteistyö vanhempien, päiväkodin ja koulun kanssa. Yhdessä kartoitetaan lapsen tai nuoren vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja heidän lähipiirin kanssa.

Fysioterapia on tavoitteellista ja silti mieluisaa harjoittelua. Kuntoutumista tukee vanhempien ja lapsen tai nuoren sitoutuminen kuntoutukseen. Terapiakokonaisuudet suunnitellaan tarkoituksenmukaisin menetelmin ja tavoitteellisesti huomoiden lapsen ja nuoren ikä ja kehitystaso. Osana kuntoutusta on lasten ja nuorten liikkumista tukevat liikuntakokeilut, mitkä auttavat tutustumaan harrastuksiin ja madaltavat siten niihin osallistumista. Usein lapsen ja nuoren kuntoutumista tukee yhdessä fysioterapian kanssa allasterapia ja muut mahdolliset terapiamuodot. Fysioterapiassa arvioidaan apuvälineiden tarvetta, seurataan niiden toimivuutta ja ohjataan niiden käyttöä.

Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta tukee vauvan kehontietoisuutta ja siten vahvistaa vauvan kehitystä ja kasvua. Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta on lempeä ja auttaa vauvaa rentoutumaan ja rauhoittumaan. Hieronta tuo hyvää oloa vauvalle, lievittää kehon jännityksiä ja vatsavaivoja sekä syventää ja pidentää unta.

 • Katariina Latvala, 040 5929849 - Lasten- ja nuorten fysioterapeutti, NDT-Bobath terapeutti, sensomotorinenkuntoutus, vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta 
Lasten ja nuorten fysioterapia

Allasterapia

Vesi elementtinä on moninainen ja siten niin kiehtova. Veden eri ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti aisteihin, erityisesti tuntoaistiin. Tunnon kautta vesi vahvistaa kehontietoisuutta. Lisäksi vesi tehostaa, avustaa ja keventää vedessä liikkumista ja toimintaa. Vesiliikunta keventää nivelten kuormitusta, lisää nivelten liikkuvuutta ja mahdollistaa liikkeen pienellä lihasvoimalla. Lisäksi veden vastus vahvistaa lihasvoimaa, tehostaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja fyysistä kestävyyttä. Vesiliikunta vaikuttaa myös positiivisesti turvotukseen ja kipuihin.

Vesiliikunta on mielekästä ja tehokasta liikuntaa. Se sopii lähes kaikille, katsomatta ikää tai liikuntavammaa. Vesi mahdollistaa monia toimintoja mitkä eivät välttämättä onnistu kuivalla maalla, tukien kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja onnistumisen riemua. Allasterapiassa voidaan käyttää eri välineitä avustamaan tai tehostamaan harjoittelua. Allasterpiassa jokainen pyrkii löytämään itselleen parhaan tavan liikkua vedessä ja oppia mahdollisuuksien mukaan eri uintilajeja ja vahvistaa uima- ja vesitaitoja.

 • Jaana Lintu, 040 0231616 - fysioterapeutti, uimaopettaja, vauva- ja perheuinnin ohjaaja

 • Katariina Latvala, 040 5929849 - fysioterapeutti, uimaopettaja, erityisuimaopettaja, vauva- ja perheuinnin ohjaaja, vesitreeniohjaaja

 • Eija Höri 040 5372332 - fysioterapeutti, allasterapia

Allasterapia

Lymfaterapia

Imusuoniston tehtävänä on poistaa kudoksista neste- ja valkuaisainekuormat. Silloin kun imusuonistossa on toimintahäiriö muodostuu lymfaödeema mikä näkyy kehossa turvotuksena. Lymfaödeeman syyt voivat olla primäärejä eli imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö tai sekundaareja eli imusolmukkeiden poisto ja sädehoidot, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot (yleensä ruusu).

Turvotus on merkki imunestekierron häiriöstä. Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, millä hoidetaan eri syistä johtuvia turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia. Lymfaterapia edistää imunestekiertoa ja lievittää turvotusta ja kipuja sekä vahvistaa rentoutumista. Lymfaterapian lisäksi turvotuksen hoitoa tukevat kompressiosidonnat ja -tuet, terapeuttinen harjoittelu ja ihon hoito. Manuaalisen lymfaterapian lisäksi käytetään tarvittaessa koneellista LymphaTouch hoitoa. Lymfaterapia sopii myös raskauden aikaisen turvotuksen lievittämiseen ja eri sairauksien kivunlievitykseen, kuten fibromyalgia.

 • Eija Höri, 040 5372332 - Lymfaterapeutti, Lähihoitaja

 • Katariina Latvala, 040 5929849 - Lymfaterapeutti

Lymfaterapia

Geriatrinen kuntoutus

Geriatrinen fysioterapia toteutuu tutussa ja turvallisessa asuinympäristössä. Fysioterapiassa tuetaan toimintakykyä ja selviytymistä arjessa itsenäisesti tai omaisten avulla. Alkukartoituksen sekä asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta laaditaan kuntoutussuunnitelma, minkä mukaan suunnitellaan fysioterapian sisältö. Lisäksi arvioidaan apuvälineiden tarve ja mahdolliset asunnonmuutostyöt. Fysioterapiassa tuetaan yleiskuntoa ja toimintakyvyn ylläpitoa ja parantumista, henkistä hyvinvointia ja toimintakyvyn heikkenemisen hidastamista. Asiakasta tuetaan toimimmaan omassa toimintaympäristössä turvallisesti ja omatoimisesti mahdollisimman pitkään. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä lähiomaisten ja mahdollisten muiden asiantuntioiden kanssa.

 • Eija Höri, 040 5372332 - fysioterapeutti, geriatrinen fysioterapia, Lähihoitaja

Geriatrinen kuntoutus

Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapiassa kuntoutetaan lantionpohjalihasten toimintahäiriöitä naisilla ja miehillä. Lantionpohjalihaksissa voi esiintyä heikkoutta, kireyttä tai tuntohäiriöitä. Lantionpohjanlihasten toimintahäiriö voi aiheuttaa erilaisia ongelmia arkielämään. Tyypillisiä oireita on virtsan karkailua, lantion seudun kiputilat, ilman tai ulosteen karkailua, ummetus tai tihentynyt virtsaaminen. Ongelmia esiintyy yleisesti synnyttäneillä naisilla ja vaihdevuosien aikana. Lantionpohjan toimintahäiriöitä kuntoutetaan lihashallinta- ja tunnistamisharjoituksilla, rentoutusharjoituksilla. Tarvittaessa hoidoissa käytetään EMG-laitetta tukemaan tutkimista ja harjoittelua. Tavoitteena on lievittää ongelmia tai jopa normalisoida lantionpohjan lihasten toiminta ja hallinta ja siten parantaa elämänlaatua.

 • Katariina Latvala, 040 5929849 - Lantionpohjan ja erkauman kuntoutus
Lantionpohjan fysioterapia

Äitiysfysioterapia

Raskaus, synnytys ja äitiys on naisen elämässä erittäin merkityksellisiä elämänvaiheita. Raskauden aikana kehossa tapahtuu monia muutoksia. Muutokset kehossa voivat aiheuttaa erilaisia oireita ja kipuja sekä lantionpohjan toimintahäiriöitä. Äitiysfysioterapiassa tuetaan äidin raskauden aikaista hyvinvointia ja harjoittelua, valmistautumista synnytykseen ja palautumista synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeen vartalo vaatii oman luonnollisen ajan palutumiselle. Palautumista synnytyksen jälkeen tuetaan turvallisella harjoittelualla. Fysioterapiaa suositellaan jos tunnet vielä
epävarmuutta ja heikkoutta vartalossasi neljän kuukauden jälkeen synnytyksestä. Sektio- ja episiotomia-arvet voivat kiristää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Arpien käsittelyllä lievitetään arpien kiristystä ja muita sen aiheuttamia ongelmia. 

Kaikilla raskaana olevilla naisilla esiintyy vatsalihasten erkaumaa raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Vatsalihasten erkaumassa suorien vatsalihasten oikea ja vasen puoli venyvät erilleen ja niiden välinen jännesauma venyy. Syntymän jälkeen erkauman luonnollinen palautuminen tulisi tapahtua 2-3 kuukauden aikana. Fysioterapiassa on hyvä tarkistaa tilanne, jos olet epävarma erkauman palautumisesta synnytyksen jälkeen tai huomaat vatsaa jännittäessä vatsan keskilinjassa kohoamaa tai koloa. Erkauman kuntoutuksessa keskitytään lantionpohjan ja vatsalihasten oikeanlaisen toiminnan vahvistamiseen. Äitiysfysioterapeutti on asiantuntija erkauman ja lantionpohjan lihasten toiminnan ja hallinnan tutkimisessa ja harjoittelun ohjauksessa.

 • Katariina Latvala, 040 5929849 - Äitiysfysioterapeutti

Äitiysfysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Ihmisen toimintakyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä ja näiden kolmen toimintakyvyn yhteistoiminnasta. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisessä fysioterapiassa voit tutustua rauhassa miten kehon tuntemukset vaikuttavat tunteeseen ja mitä se herättää ajatuksissa sekä miten mieli ja tunteet vaikuttavat omassa kehossa ja liikkeessä. Se on tutkimusmatka omaan kehoon ja mieleen. Psykofyysisessä fysioterapiassa paneudutaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen huomioiden kuntoutujan voimavarat ja elämäntilanne. Lähtökohtana on kuntoutujan toiveet, tarpeet ja tavoitteet. Psykofyysisessä fysioterapiassa hyödynnetään liike-, hengitys-, kehontietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoituksia. Terapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden ja ajatusten merkitys. Fysioterapeutti on rinnalla kulkija; tuki, auttaja ja rohkaisia.

 • Katariina Latvala, 040 5929849 - Psykofyysinen fysioterapeutti, Syvärentoutusohjaaja
Psykofyysinen fysioterapia

Etäfysioterapia

Etäfysioterapia soveltuu hyvin erilaisiin oireisiin ja toimintahäiriöihin sekä sairauden tai iän tuomiin haasteisiin. Etäfysioterapia toteutetaan fysioterapeutin kanssa älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä. FysioJärviseutu Oy:ssä on fysioterapeutteja, jotka ovat erikoistuneet eri fysioterapia-aloihin. Asiantuntijafysioterapeuttien erikoisalat löytyvät alta.

Ensimmäisellä etäfysioterapia kerralla kartoitetaan haastattelun ja tutkimisen avulla sinun nykytilanne, toiveet ja tavoitteet. Fysioterapian erikoisasiantuntijamme kanssa tehdään kuntoutussuunnitelma sinun tavoitteiden, toiveiden ja voimavarojen mukaan. Tarpeen vaatiessa avustajan tai läheisen apu etäfysioterapiassa on toivottua. Etäfysioterapiaan voidaan mahdollisesti liittää lähi- tai kotikäyntejä, eli niin sanottua hybridifysioterapiaa. Ensimmäiselle etäfysioterapiakäynnille suosittelemme 1,5 h fysioterapia-aikaa.


Fysioterapiaryhmät

Fysioterapeutin ohjaamat ryhmät ennaltaehkäisevät tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä ja niistä johtuvia kipuja sekä tukevat aktiivisuutta ja toimintakykyä. Suunnittelemme ryhmät yrityksenne, yhteisöjen tai kaveriporukan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme ryhmän sisällön ja pituuden yhdessä tai valitse ryhmä valikoimastamme. Ryhmät toteutuvat kiinnostuksen mukaan. 


Hinnasto

 • Fysioterapia 30 min. = 37€
 • Fysioterapia 45 min. = 47€
 • Fysioterapia 60 min. = 58€
 • OMT-Fysioterapia 30 min. = 40€
 • OMT-Fysioterapia 45 min. = 52€
 • OMT-Fysioterapia 60 min. = 64€
 • Hieronta 30 min. = 35€
 • Hieronta 45 min. = 45€
 • Hieronta 60 min. = 55€